01

โครงงานผลิตกระดาษปฐมวัย

  โรงเรียนปทุมานุกูลได้จัดโครงงานผลิตกระดาษเปเปอร์มาเช่สำหรับเด็กชั้นปฐมวัย เพื่อเสริมพัฒนาการให้กับเด็กได้ศึกษาเรียนรู้การทำกระดาษ และเป็นการเพิ่มทักษะ รู้จักการรีไซค์เคิลสิ่งของเหลือใช้ให้มีประโยชน์เป็นการช่วยลดปริมาณขยะภายในโรงเรียนได้


 

 

 

 

 

Powered by Bullraider.com