01

กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ อังกฤษวันละคำ

  โรงเรียนปทุมานุกูลได้จัดให้มีกิจกรรมภาษาไทยวันละคำ และอังกฤษวันละคำ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการอ่าน และการเขียน อีกทั้งให้รู้ความหมายอย่างแท้จริงของคำคำนั้นด้วย อันจะเกิดประโยชน์แก่การต่อยอดทางการศึกษาของเด็นนักเรียน ทำให้มีพื้นฐานการอ่านและการเขียนบนความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ซึ่งทางโรงเรียนได้เน้นย้ำให้นักเรียนอ่านออกเสียง และเขียนให้ถูกต้อง


DSCN2764 DSCN2765
DSCN2761 DSCN2763

 

 

 

Powered by Bullraider.com